logo
Menadžment

Ovdje možete pronaći informacije o menadžmentu Zelenila

Djelatnosti

Saznajte čime se tačno Zelenilo bavi

Prodavnica

Pristupite online prodavnici Zelenila

Aktuelnosti

Saznajte sve o aktuelnostima u Zelenilu

Slobodan pristup informacijama

Ovdje možete pronaći sve informacije koje su dostupne putem slobodnog pristupa informacijama

Usluge trećim licima

Ovdje možete pronaći sve o uslugama koje pružamo trećim licima.

Djelatnosti

Naša priča

Zelenilo d.o.o. Podgorica osnovano je s ciljem održavanja i unapređenja javnih zelenih površina kroz različite aktivnosti. Osnovano je Odlukom Skupštine Glavnog grada 11.07.2013. godine, a prethodno je 2004. godine, segmentacijom nekadašnjeg Javnog komunalnog preduzeća nastalo JP Zelenilo- Podgorica. Zbog djelatnosti, ali i posvećenoti očuvanju prirode i stvaranju novih javnih zelenih prostora, Zelenilo d.o.o. ima ključnu ulogu u izgledu grada. Djelatnost Zelenilo d.o.o.

Podgorica obuhvata više aspekata poslovanja, od čega su najznačajniji:
 • Održavanje javnih zelenih površina
 • Projektovanje, izgradnja i uređenje zelenih površina
 • Rasadnička proizvodnja
 • Usluge trećim licima
Zelenilo

Sve ove djelatnosti usko su povezane kako bi se povećanje javnih zelenih površina uskladilo sa trendom širenja Glavnog grada. Novoformirane javne zelene površine najvećim dijelom formiraju se zahvaljujući sopstvenoj rasadničkoj proizvodnji, a nakon forminja sve zelene površine neophodno je u kontinuitetu održavati, te je u cilju pozitivnog poslovanja sprega među navedenim djelatnostima neraskidiva.

Održavanje javnih zelenih površina

Održavanje javnih zelenih površina obuhvata niz različitih aktivnosti koje se realizuju u cilju očuvanja, i njege biljnog fonda u parkovima, na dječijim igralištima, duž saobraćajnica (razdjelna ostrva, zelene trake, kružni tokovi) i drugih javnih zelenih površina. Ove aktivnosti najvećim dijelom odnose se na:
 • Košenje i grabuljanje travnjaka: Redovno košenje i grabuljanje su ključni za održavanje urednog izgleda travnjaka i kontrolu rasta trave.
 • Orezivanje i oblikovanje biljaka: Orezivanje drveća, žbunja i žive ograde neophodno je za postizanje željenog izgleda prostora i stvaranje sigurnih uslova za posjetioce zelenih površina, prolaznike i učesnike u saobraćaju.
 • Zalivanje i đubrenje biljaka: Obezbjeđivanje dovoljnih količina vode i hranljivih materija ključno je za nesmetan rast i razvoj biljaka.
 • Uklanjanje korova: Ručno ili hemijsko uklanjanje korova pomaže u sprečavanju ometanja rasta i razvoja biljaka te održava estetski izgled zelenih površina.
 • Njega cvijeća: Formiranje i održavanje cvjetnjaka širom grada doprinosi boljem estetskom efektu zelenih površina.
 • Preventivna zaštita od štetočina i bolesti: Praćenje stanja biljaka radi sprečavanja pojave i/ili širenja bolesti i štetočina.
 • Održavanje staza i dječijeg i parkovskog mobilijara: Redovno održavanje osigurava bezbjednost posjetioca i funkcionalnost zelenih površina.
Održavanje javnih zelenih površina je važno ne samo radi estetike, već i zbog ekoloških i društvenih prednosti koje pružaju, poput poboljšanja kvaliteta vazduha, uticaja na snižavanje visokih temperatura u urbanim gradskim područjima, stavranja kvalitetnijih mjesta za odmor, igru i rekreaciju

Projektovanje, izgradnja i uređenje zelenih površina

Projektovanje, izgradnja i uređenje zelenih površina obuhvata planiranje i formiranje prostora koji se sastoje od šetnih staza, biljnog fonda, hidrosistema, mobilijara i dr., kako bi se stvorio funkcionalan, estetski privlačan i održiv prostor. Ukratko, ovaj proces obuhvata sljedeće korake:

 • Planiranje i projektiranje: Obuhvata identifikaciju namjene zelene površine, analizu terena, kako bi se izvršila izrada projekta izgradnje zelene površine te uskladilo postojeće stanje sa novim dizajnom, kao i izradu projekta koji uključuje izgradnju staze, biljni fond, mobilijar i druge elemente pejzažne arhitekture.
 • Izbor biljaka i materijala: Važan segment uređenja. Potrebno izvršiti odabir biljaka koje odgovaraju klimatskim uslovima, tipu zemljišta i estetskim zahtjevima, kao i odabir odgovarajućih materijala za izradu staza i mobilijara koji odgovaraju dizajnu i namjeni prostora.
 • Izgradnja: Podrazumijeva pripremu terena - geodetsko snimanje podloge, nivelisanje, uklanjanje površinskog sloja zemlje i nasipanje novog, izgradnju staza, ugradnju sistema za navodnjavanje, ugradnju parkovskog i dječijeg mobilijara, ugradnju rasvjete i ograde i sadnju biljaka, te formiranje travnjaka i dr...

U procesu projektovanja, izgradnje i uređenja zelenih površina važno je uzeti u obzir estetske, ekološke i funkcionalne aspekte. Održivost, prilagođenost okolini, korisnost za lokalnu zajednicu te korišćenje prostora ključni su elementi u postizanju uspješnog dizajna zelenih površina.

U procesu projektovanja, izgradnje i uređenja zelenih površina važno je uzeti u obzir estetske, ekološke i funkcionalne aspekte. Održivost, prilagođenost okolini, korisnost za lokalnu zajednicu te korišćenje prostora ključni su elementi u postizanju uspješnog dizajna zelenih površina.

Rasadnička proizvodnja

Rasadnička proizvodnja Zelenilo d.o.o. Podgorica trenutno se odvija na 5ha otvorenog polja od čega je 10.000m² novootvorenih proizvodnih površina, sa tendencijom širenja. Takođe, proizvodnja se odvija i u 1.500m² zaštićenih prostora, odnosno 1.000m² staklenika i 500m² plastenika. Proizvodnja se najvećim dijelom odnosi na ukrasne sadnice drveća, žbunja, žive ograde i cvijeća, a radi se o autohtonim i odomaćenim biljnim vrstama prilagođenih uslovima Podgorice.

U rasadniku Zelenilo d.o.o. u proizvodnji se nalaze različite vrste drveća poput magnolija, čempresa, platana, košćela, javora, jasena i sl. kao i najrazličitije vrste živih ograda i žbunja. Na godišnjem nivou u zaštićenom prostoru proizvede se oko 150.000 komada rasada sezonskog cvijeća. Imajući u vidu da Zelenilo raspolaže sa 12 ha zmljišta, u narednom periodu planirano je sukcesivno proširenje proizvodnje, te da kompletne raspoložive površine budu u funkciji. S obzirom da se radi o velikom proizvodnom prostoru, dio površine biće pretvoren u skladišteni odnosno magacinski prostor, a plan je izgraditi i druge pomoćne objekte potrebne za proizvodnju.

Proizvedeni biljni materijal namijenjen je za sadnju na javnim zelenim površinama, ali i za prodaju trećim licima. Zelenilo d.o.o. Podgorica posjeduje i stolarsku radionicu u kojoj se svakodnevno vrši izrada parkovskog mobilijara - klupa i korpi za otpatke, a po potrebi vrši se izrada i drugih dekorativnih elemenata (žardinjere, piknik setovi sto i klupa...), što je takođe u prvom redu namijeno za javne zelene površine, ali i za prodaju trećim licima.

Usluge trećim licima

Jedan od segmenata poslovanja Zelenilo d.o.o. Podgorica jesu i usluge trećim licima, a kod nas možete dobiti sve, od projektovanja, preko uređenja do održavanja zelenih površina. Naša stručna lica sa jednakom pažnjom i interesovanjem pristupaju kako manjim tako i većim prostorima. Zagarantovane su najkvalitenije usluge jer naš uigrani tim već godinama gradi uspješnu saradnju sa privatnim kompanijama i pojedincima, dok su cijene usluga najpovoljnije u Podgorici, ali i šire.

Osim usluga, Zelenilo u ponudi ima široku lepezu proizvoda - ukrasno drveće, žbunje, žive ograde, cvijeće kao i mobilijara za dvorišta - klupe, korpe za otpatke, žardinjere, piknik setove stolova i klupa, kao i mogućnost izrade mobilijara po želji kupca. Zato dođite i uvjerite se u kvalitet, a Vaše dvorište učinite idealnim mjestom za Vas i Vašu porodicu i prijatelje.

logo

Unesite ime i prezime

Unesite email

Unesite poruku

Društvene mreže

logo